Psychologie

Universiteit Leiden

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Psychologie in Leiden leer je mensen kennen. Als student Psychologie bestudeer je gedrag van mensen en hun beleving. Een studie van hoofd en hart, veelzijdig en onderzoekend. Iets voor jou?

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Engels
deels Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56604
numerus fixus600plaatsen
honoursheeft honours track
Psychologie is overal. Hoe ontstaan conflicten tussen mensen? Is intelligentie aangeboren of kun je dat trainen? Welk soort leiderschap is het meest effectief? Hoe kies je je vrienden? Waarom worden mensen depressief en wat is daar aan te doen? Wil je weten wat daar achter zit? Kom dan Psychologie studeren in Leiden.

Psychologie in Leiden is...

 • een breed studiepad bewandelen of een richting kiezen om je te specialiseren;
 • college volgen van topwetenschappers;
 • deel uitmaken van een 'international classroom' met diverse culturen;

* je vanaf het begin voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Wil je tijdens je studie Psychologie studeren in het buitenland? Dat kan door overeenkomsten met universiteiten in meer dan veertig landen! Zo kun je bijvoorbeeld studeren aan universiteiten in Spanje, Canada en Zuid-Afrika. De studiepunten die je in het buitenland haalt tellen ook mee voor je Leidse studie Psychologie.

Afgestudeerde psychologen vinden vaak werk als psycholoog/psychotherapeut, wetenschappelijk onderzoeker, kinder-, jeugd- of schoolpsycholoog, hbo- of universitair docent, beleidsmedewerker, personeelsmedewerker werving en selectie of consultancy, ook in het bedrijfsleven.
Studying at Leiden University
Jouw toekomst met Psychologie
Psychologie op het voetbalveld
Welke voorlichtingsdag helpt jou bij je studiekeuze?

Waarom aan de Universiteit Leiden?

7 redenen om Psychologie in Leiden te studeren:
 • Het onderwijs is afwisselend met de praktijk als uitgangspunt;
 • Je ontdekt hoe breed Psychologie is, van sociale psychologie via ontwikkelingspsychologie tot biopsychologie;
 • Al in je eerste jaar ontwikkel je belangrijke vaardigheden voor diagnostiek, onderzoek en therapie;
 • Vanaf het tweede jaar heb je ruimte om je eigen weg te kiezen;
 • Je krijgt intensieve begeleiding bij de studie ter voorbereiding op de arbeidsmarkt.
Er bestaat ook een Engelstalige versie van de Bachelor Psychologie in Leiden: the International Bachelor in Psychology.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Masterspecialisaties

Met je Leidse bachelordiploma Psychologie kun je instromen als masterstudent Psychologie in Leiden. Met een Leids masterdiploma zet je koers richting arbeidsmarkt of een carrière als onderzoeker.

De professionele masteropleiding duurt één jaar. Een masterspecialisatie met een uitgebreide klinische stage duurt zo'n anderhalf jaar. Heb je belangstelling en talent voor wetenschappelijk onderzoek, dan kun je opteren voor de tweejarige research masteropleiding. Alle masterspecialisaties Psychologie zijn in principe Engelstalig. Je sluit je masteropleiding af met je masterscriptie.

Masterstudenten Psychologie in Leiden kiezen uit maar liefst tien eenjarige masterspecialisaties:

 • Applied Cognitive Psychology
 • Child and Adolescent Psychology
 • Clinical Neuropsychology
 • Clinical Psychology
 • Economic and Consumer Psychology
 • Health and Medical Psychology
 • Methodology and Statistics
 • Occupational Health Psychology
 • School Psychology
 • Social and Organisational Psychology

Masterstudenten Psychologie in Leiden opteren voor een van de vier tweejarige research masterspecialisaties:
 • Clinical and Health Psychology (research)
 • Cognitive Neuroscience (research)
 • Developmental Psychology (research)
 • Social and Organisational Psychology (research)

Onderwijs

taal van onderwijs50% en
50% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, poster presentatie, practicum, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
Het onderwijs in Leiden is zeer gevarieerd en op de praktijk gericht. Je laat je inspireren tijdens hoorcolleges en werkt aan opdrachten, individueel of samen. Peer review is daarbij een belangrijk middel.
 • In colleges deelt de docent zijn of haar kennis over onderzoek en actuele casussen.
 • Tijdens kleinschalige en interactieve werkgroepen ga je dieper in op de stof. Er is ruimte voor vragen en discussie en je wordt uitgedaagd om kritisch na te denken.
 • Bij practica ligt de nadruk op vaardigh
doelstelling
Kom je Psychologie studeren in Leiden, dan ontdek je hoe breed de studie is. In je eerste jaar verdiep je je in alle deelgebieden, van bio- en neuropsychologie tot sociale en organisatiepsychologie. Methoden en technieken van onderzoek is een belangrijk onderdeel van je studie.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Een onderdeel van het Leids studiesysteem is het Bindend Studieadvies (BSA). Dit houdt in dat je aan het eind van je eerste jaar 45 van de 60 studiepunten moet hebben behaald, waarvan minstens een statistiekvak. Je tutor en je studieadviseur geven je graag begeleiding en ondersteuning om je BSA te halen.
honours-/excellence program Honours Academy

De Honours Academy biedt getalenteerde en gemotiveerde studenten (vwo, BA en MA) alle kansen om zich tijdens hun studie te ontwikkelen tot leiders voor de toekomst.

Leiders in de meest brede zin van het woord: als wetenschapper, binnen het bedrijfsleven of elders in de maatschappij. Deze studenten stimuleren hun kennis en vaardigheden om deze op een optimaal niveau te brengen, zodat ieder op zijn of haar eigen manier in de samenleving het verschil kan maken, dat is de doelstelling.

De Honours Academy biedt in elke fase van je studie een extra-curriculair programma aan waaraan je kunt deelnemen: voor vwo-scholieren in het Pre-University College, voor Bachelorstudenten in het Honours College en voor Masterstudenten met het Leiden Leadership Programme.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
niet-EU/EER studenten : € 11500

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

Alle studenten die aan de Universiteit Leiden willen studeren moeten starten met een aanmelding in Studielink. Vervolgens krijg je toegang tot het online aanmeldportaal van Universiteit Leiden. Hier kun je, indien nodig, een toelatingsverzoek indienen.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
toelatingseisen

taaltoets
Studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding moeten een Nederlandse taaltoets afleggen. Daarvoor accepteren wij de volgende toetsen:

 • TUL Gevorderd (Toelatingsexamen Universiteit Leiden) van het Academisch Talencentrum

math test
Studenten met een propedeuse diploma van een HBO instelling moeten een voldoende hebben op de eindlijst van het HAVO diploma voor het vak wiskunde (gebaseerd op het gemiddelde van schoolexamen en het centraal schriftelijk examen). Zo niet, dan moeten studenten wiskunde behalen op VWO niveau, bijvoorbeeld via onze wiskundecursus met afsluitende toets.

vooropleiding
Met de volgende Nederlandse diploma's ben je direct toelaatbaar:

 • Nederlands VWO diploma
 • Propedeuse diploma van een Nederlandse Universiteit (WO)
 • Einddiploma Bachelor/Master van een Nederlandse HBO instelling of Universiteit (WO)

Heb je een ander Nederlands diploma behaald? Dan moet je een toelatingsverzoek indienen via het online aanmeldportaal van Universiteit Leiden.

studie kosten
bron: Universiteit Leiden
bedrag kostenpost
€ 10000levensonderhoudper jaar
€ 100inschrijvingsgeldper jaar
€ 1000studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1705 studenten volgen deze opleiding
77% daarvan is vrouw
508 eerstejaars gestart in 2017
77% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Labyrint
Labyrint is dé studievereniging voor psychologiestudenten in Leiden. De vereniging is na een fusie opgericht op 30 juni 1994 en heeft op het moment bijna 4000 leden. Naast het organiseren van studiegerelateerde activiteiten, is Labyrint er ook om het contact tussen de studenten te bevorderen.
Bovendien verkoopt Labyrint de studieboeken voor alle jaren van de studie psychologie. Als lid van Labyrint kun je zowel deelnemen aan de studiegerelateerde activiteiten, als aan de sociaalgerichte activiteiten.

Een goed voorbeeld daarvan is het eerstejaarsweekend, dat elk jaar in september rond een bepaald thema georganiseerd wordt. Dit weekend is voor de eerstejaars de ideale gelegenheid om medestudenten te leren kennen. Ouderejaars kunnen mee als begeleiding. De mensen die je tijdens dit weekend ontmoet, kun je terugzien op de Labyrintactiviteiten, waar je natuurlijk ook andere leden tegenkomt.

Daarnaast zijn er regelmatig goedbezochte themafeesten, waarop ook niet-psychologiestudenten welkom zijn. Tevens organiseert Labyrint een allejaarsweekend, een leuk weekend in binnen- of buitenland waar leden vanuit alle studiejaren aan deel kunnen nemen. Het is de ultieme gelegenheid om medestudenten van verschillende studiejaren te leren kennen. Ook is er elk jaar een reis van een week naar een buitenlandse bestemming, waar je zowel studiegerelateerde dingen doet als sociaalgerelateerde, culture en sportieve activiteiten.

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Amani Mahdi
Ouderejaars Psychologie

'Ik ben erg geïnteresseerd in menselijk gedrag. Psychologie is een hele brede opleiding. Je leert alle vakgebieden binnen de psychologie kennen om een zo goed mogelijke keuze te kunnen maken voor je latere specialisatie. Mijn favoriete vakgebied is sociale psychologie, maar ik heb ook interesse in klinische psychologie.'
Janice Sandjojo
Docent Neuropsychology

'In mijn colleges en werkgroepen gebruik ik veel praktijkvoorbeelden.Bijvoorbeeld door video's te laten zien van mensen met hersenschade, veroorzaakt door een verkeersongeluk. Wat vraag je en test je in zo'n diagnostisch onderzoek? Hoe kan je ze helpen herstellen? Ik werk zelf een dag in de week in een revalidatiecentrum. Zo breng ik mijn praktijkervaring mee naar college om met mijn studenten te delen.'

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/15 Universiteit Leiden
Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/15 Universiteit Leiden
International Bachelor Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/15 Erasmus
International Bachelor in Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
160 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/15 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
758 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
5/15 RUG
Psychologie (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/15 RUG
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
7/15 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
8/15 Radboud Universiteit
Psychology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/15 Maastricht University
Psychologie
star Keuzegids beste opleiding 2018  1e
€ 308 gemiddelde kamerhuur
66 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/15 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/15 UU
Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
699 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/15 Amsterdam UVA
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
398 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
13/15 Tilburg University
Psychologie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2019  1e
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/15 Amsterdam VU
Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
390 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/15 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
282 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten3.53.7
studiefaciliteiten3.93.8
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.43.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 608 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerde psychologen beschikken over vaardigheden die van pas komen in veel banen. Of het nu gaat om het helpen van mensen met mentale stoornissen, het onderzoeken van het brein of beslissen wie er moet worden aangenomen bij een bedrijf.

Met je mastertitel MSc in Psychology op zak ben je klaar voor een postmasteropleiding, een promotietraject of de arbeidsmarkt. Waar werken Leidse psychologen en wat zijn hun startsalarissen? Dat beeld is net zo divers als er masterspecialisaties Psychologi
VOORBEELDEN VAN FUNCTIES VAN ONZE AFGESTUDEERDEN :

GEZONDHEIDSZORG
(GZ) Psycholoog
Praktijk Ondersteunend Hulpverlener – GGZ
Ambulant begeleider
Behandelcoördinator
Schoolpsycholoog
Sociotherapeut
Dyslexiebehandelaar
Gezinscoördinator
Jongerencoach

ONDERZOEK
PhD kandidaat
Onderzoeker
Data analist
Gedragswetenschapper
Marktonderzoeker

ONDERWIJS
Docent
Tutor/mentor
Opleidingscoördinator

HRM
Assessment psycholoog
HR Recruiter
Coach/Trainer
Preventie- en reïntegratiebegeleider
Vitaliteitscoach

CONSULTANCY
Business Intelligence Consultant
WMO adviseur
Organisatieadviseur

SALES/MARKETING
Marketing specialist
Sales agent
Campagnemanager
Online Marketeer

BELEID/BESTUUR/MANAGEMENT
Beleidsmedewerker
Rijkstrainee

INFORMATIETECHNOLOGIE
User Experience Specialist
Interaction Designer
Business Engineer

Ga naar de website van de LU Career Zone voor meer functies en werkgevers van alumni van Psychologie: https://careerzone.universiteitleiden.nl/

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
41%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
51%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
geen aanvullende eisen
RUGApplied Social Psychologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
Tilburg UniversityBedrijfscommunicatie en Digitale Media+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehaviour Changegeen aanvullende eisen
RUGBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
RUGClinical Forensic Psychology and Victimologygeen aanvullende eisen
UUClinical Psychologygeen aanvullende eisen
RUGClinical Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenClinical Psychology+ aanv. eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUresearch researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGCognitive Psychology and Psychophysiologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie en Cognitie+ aanv. eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
RUGEnvironmental Psychologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleging+ instaptoets
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGezondheidszorgpsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAGezondheidszorgpsychologie+ aanv. eisen
Amsterdam UVAKlinische Forensische psychologie+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVAData Science+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
RUGKlinische Neuropsychologiegeen aanvullende eisen
RUGKlinische Psychologiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLabour Law and Employment Relations+ aanv. eisen
Tilburg UniversityManagement of Cultural Diversity+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMedia Technology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMedische Psychologie+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VUNeurosciences+ aanv. eisen
Tilburg UniversityNew Media Design+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
RUGOntwikkelingspsychologiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RUGPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPsychologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKlinische neuropsychologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUKlinische ontwikkelingspsychologie+ basiskennis
Amsterdam VUKlinische psychologie+ aanvullende vakeisen
Amsterdam UVATraining & Development+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPsychology+ aanvullende vakeisen
Maastricht UniversityPsychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPsychology (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenClinical and Health Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenDevelopmental Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit Leiden(Research) Social and Economic Psychology research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenApplied Cognitive Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenChild and Adolescent Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical Neuropsychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomic and Consumer Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHealth and Medical Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMethodology and Statistics in Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOccupational Health Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenSocial and Organisational Psychology+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUWork and Organizational Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Maastricht UniversityResearch Master in Cognitive and Clinical Neuroscience research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ basiskennis
+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Tilburg UniversitySocial Psychology, Track Economic Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySocial Psychology; Track Work and Organisational Psychology+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySociology+ aanv. eisen
RUGSport Sciences+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management Consultancy+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RUGTalent Development and Creativitygeen aanvullende eisen
RUGTheory and History of Psychologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitWork, Organisation and Healthgeen aanvullende eisen
RUGWork, Organizational and Personnel Psychologygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

cognitieve psychologen

Bijvoorbeeld:

 • User Experience Designer bij de NS of op Schiphol. Dit is iemand die zich bezighoudt met het verbeteren van websites, software programma's, apps en games, door ze betekenisvoller en aangenamer in gebruik te maken.
 • Test Engineer bij International Card Services of Logius. Een Test Engineer is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van tests voor software en ontwikkelt zelf de testapparatuur die hij of zij gebruikt. De Test Engineer heeft een goede kennis van systemen en programmeren.
 • Projectmedewerker of researcher bij SWOV of de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waar onderzoek wordt gedaan naar het voorkomen en terugbrengen van verkeersongevallen. Bijvoorbeeld het in kaart brengen van ongeval gevoelige locaties, of onderzoek naar 'dode hoek' ongevallen met vrachtwagens en fietsers.

consumentenpsychologen

Bijvoorbeeld:

 • Online Marketeer bij verschillende merken, zoals Ace & Tate of TOPdesk. De Online Marketeer verbetert online verkoop van een product en zorgt ervoor dat klanten worden aangetrokken en behouden.
 • Account Executive bij Deloitte. Een Account Executive is verantwoordelijk voor relaties met klanten en adviseert, begeleidt en verkoopt een product of dienst aan een klant. Hij of zij geeft bijvoorbeeld advies aan organisaties over hoe zij hun presentaties kunnen verbeteren of kosten kunnen besparen.
 • Market Researcher bij Ipsos Nederland. Een Market Researcher doet onderzoek naar consumentengedrag en interviewt bijvoorbeeld consumenten over bepaalde producten of merken. Op deze manier wordt informatie verzameld om de marketing rond een product te verbeteren.

gezondheidspsychologen

Bijvoorbeeld:

 • Stress en Burn-out coach. Een stress en burn-out coach begeleidt personeelsleden die veel stress ervaren of in een burn out zitten of geeft trainingen binnen bedrijven over het voorkomen van een burn out en het aanpakken van stress.
 • E-Health Specialist is een professional die gezondere levensstijlen wil stimuleren. E-Health staat voor digitale zorg, bijvoorbeeld door een app die je helpt te letten op je voeding of waarmee je online kan communiceren met artsen.
 • Psychologisch begeleider in een medisch centrum. Een gezondheidspsycholoog in een ziekenhuis helpt patiënten ingrijpende gebeurtenissen, zoals een ongeluk, operatie of ziekte, te verwerken.\

klinisch en neuropsychologen

Bijvoorbeeld:

 • Klinisch psycholoog bij een geestelijke gezondheidszorg (GGZ) instelling, zoals Parnassia Groep, GGZ Rivierduinen of PsyQ. Een klinisch psycholoog diagnosticeert en behandelt cliënten met complexe psychische problemen, zoals depressie en trauma.
 • Neuropsycholoog in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of psychologenpraktijk. De neuropsycholoog houdt zich bezig met het (dis)functioneren van het brein en de relatie hiervan tot het menselijk gedrag.
 • Psycholoog in een huisartsenpraktijk ziet een cliënt van de huisarts met psychische problemen en stelt een mogelijke behandeling en verdere begeleiding vast.

ontwikkelingspsychologen

Bijvoorbeeld:

 • Ontwikkelingspsycholoog bij een GGZ instelling of psychologenpraktijk. Een ontwikkelingspsycholoog onderzoekt en behandelt psychologische problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.
 • Dyslexiebehandelaar bij GGZ Rivierduinen of OnderwijsAdvies. Een dyslexiebehandelaar doet o.a. onderzoek naar dyslexie bij kinderen en voert behandelingen uit, in samenwerking met de ouders en leerkrachten.
 • Schoolpsycholoog op een basisschool of middelbare school. Een schoolpsycholoog is een hulpverlener die te maken krijgt met veel verschillende problematiek, zoals dyslexie en ADHD. Schoolpsychologen begeleiden en behandelen kinderen op school, maar houden zich ook bezig met de diagnostiek (vaststellen van de problematiek van het kind).

sociaal- en organisatiepsychologen

Bijvoorbeeld:

 • Consultant bij bedrijven als Deloitte, YoungCapital of Shell. Een consultant of adviseur is iemand die professioneel en deskundig advies geeft aan organisaties bij knelpunten om de structuur binnen de organisatie te verbeteren of te veranderen.
 • Human Resource Manager bij verschillende bedrijven en organisaties. Een Human Resource Manager is verantwoordelijk voor het aantrekken, selecteren, belonen, beoordelen en opleiden van werknemers binnen een organisatie.
 • Recruiter bij Randstad of het Centre for Human Drug Research. Een recruiter is een koppelaar tussen een bedrijf en een geschikte kandidaat. Hij of zij schrijft vacatures, zoekt sollicitanten en vindt de juiste persoon voor een bepaalde functie.

statistici in de psychologie

Bijvoorbeeld:

 • Onderzoeker (PhD) op een universiteit, ziekenhuis of onderzoeksinstelling naar allerlei onderwerpen gerelateerd aan menselijk gedrag.
 • Analytics Consultant bij Accenture of ABN Amro. Een Analytics Consultant houdt zich bezig met het analyseren van data. Op die manier helt hij/zij bedrijven met het verbeteren van producten en projecten.

*Methodoloog bij een onderzoeksbureau. Een methodoloog ontwerpt vragenlijsten en zorgt dat onderzoeken betrouwbaar zijn en goed worden uitgevoerd.

bron: StudieData

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite